Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2022 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2022 roku, bieżące, menu 1629 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2022 roku

Zarządzenia z 2022 roku

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 stycznia 2022 r. NR 1/2022 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 stycznia 2022 r. NR 2/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz do wydawania decyzji PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 stycznia 2022 r. NR 3/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 stycznia 2022 r. NR 4/2022 w sprawie upoważnienia do potwierdzania wydatków i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym jednostki budżetowej – Dzienny Dom „Senior +” w Pniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 stycznia 2022 r. NR 5/2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 stycznia 2022 r. NR 6/2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 stycznia 2022 r. NR 7/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem na rok 2021 PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 24 stycznia 2022 r. NR 8/2022 w sprawie ograniczenia działalności urzędu i pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 lutego 2022 r. NR 9/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 lutego 2022 r. NR 10/2022 w sprawie określenia upoważnienia referenta ds. księgowości budżetowej do wykonywania czynności z zakresu działania Skarbnika Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 lutego 2022 r. NR 11/2022 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Radomyśl nad sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 lutego 2022 r. NR 12/2022 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Pniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 lutego 2022 r. NR 13/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Pniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 lutego 2022 r. NR 14/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 marca 2022 r. NR 15/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 9 marca 2022 r. NR 16/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Chwałowice – budowa magazynu i garażu OSP” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 marca 2022 r. NR 17/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 marca 2022 r. NR 18/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 marca 2022 r. NR 19/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatelów Ukrainy oraz do wydawania decyzji PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 marca 2022 r. NR 20/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatelów Ukrainy PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 marca 2022 r. NR 21/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 marca 2022 r. NR 22/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 marca 2022 r. NR 23/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 marca 2022 r. NR 24/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 marca 2022 r. NR 25/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 marca 2022 r. NR 26/2022 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa Rzeczyca Okrągła PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 marca 2022 r. NR 27/2022 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów – obywateli Ukrainy z miejsca zamieszkania do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 marca 2022 r. NR 28/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz do wydawania decyzji PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 marca 2022 r. NR 29/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 marca 2022 r. NR 30/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa kompaktowej obudowy studziennej wraz z uzbrojeniem dla studni S-1a, S-2a,S-3a w Chwałowicach” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 kwietnia 2022 r. NR 31/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, Chwałowice 130, 37-455 Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 kwietnia 2022 r. NR 33/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na rok 2022 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 kwietnia 2022 r. NR 34/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Usprawnienie procesu uzdatniania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem w oparciu o dwie stacje uzdatniania wody” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 kwietnia 2022 r. NR 35/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, Chwałowice 130 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 kwietnia 2022 r. NR 36/2022 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 maja 2022 r. NR 37/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 maja 2022 r. NR 38/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach Pani Wioletcie Maślach PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 maja 2022 r. NR 40/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z tabletów przez radnych Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 maja 2022 r. NR 42/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 maja 2022 r. NR 43/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 czerwca 2022 r. NR 44/2022 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 8 czerwca 2022 r. NR 45/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 8 czerwca 2022 r. NR 46/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie agregatu prądotwórczego w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 13 czerwca 2022 r. NR 47/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 13 czerwca 2022 r. NR 48/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 czerwca 2022 r. NR 49/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa 5 odcinków sieci wodociągowej i 1 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 czerwca 2022 r. NR 50/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w dodatkowym naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 lipca 2022 r. NR 51/ 2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 sierpnia 2022 r. NR 52/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 sierpnia 2022 r. NR 53/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 54/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żabno na dz. o nr ew. 1316/2 w km 0+000 - 0+250" PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 września 2022 r. NR 55/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 września 2022 r. NR 56/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 9 września 2022 r. NR 57/2022 w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 września 2023 r. NR 58/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzeczyca Okrągła” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 września 2022 r. NR 59/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 września 2022 r. NR 60/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 września 2022 r. NR 61/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 października 2022 r. NR 62/2022 w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Lasoty do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej w przypadku jego nieobecności PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 października 2022 r. NR 64/2022 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem na 2023 rok” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 października 2022 r. NR 65/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 24 października 2022 r. NR 66/2022 w sprawie powołania zespołu współpracującego przy działaniach związanych z dystrybucją węgla przy Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 24 października 2022 r. NR 67/2022 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia "Treningu z Akcji Kurierskiej Gminy ma temat: Zadania kurierów wykonawców, łączników oraz kurierów po żołnierzy rezerwy, praktyczne wykonanie czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sprawdzenie i aktualizacja dokumentacji" PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 listopada 2022 r. NR 68/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 listopada 2022 r. NR 69/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 listopada 2022 r. NR 70/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 listopada 2022 r. NR 71/2022 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 listopada 2022 r. NR 72/2022 w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 listopada 2022 r. NR 73/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2022 r. NR 74/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2022 r. NR 75/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 5 grudnia 2022 r. NR 76/2022 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej województwa podkarpackiego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 grudnia 2022 r. NR 77/2022 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 grudnia 2022 r. NR 78/2022 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 grudnia 2022 r. NR 79/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 grudnia 2022 r. NR 80/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 grudnia 2022 r. NR 81/2022 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2023r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

Metryka

sporządzono
2022-05-09 przez Wąsikowski Dawid
udostępniono
2022-05-09 00:00 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2023-03-23 14:45 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
493
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.