Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2021 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2021 roku, bieżące, menu 1620 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2021 roku

Zarządzenia z 2021 roku

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 stycznia 2021 r. NR 1/2021 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 stycznia 2021 r. NR 1A/2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 stycznia 2021 r. NR 2/2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 stycznia 2021 r. NR 3/2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 stycznia 2021 r. NR 4/2021 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 stycznia 2021 r. NR 5/2021 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 stycznia 2021 r. NR 6/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 stycznia 2021 r. NR 7/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem na rok 2021 PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 lutego 2021 r. NR 9/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 lutego 2021 r. NR 10/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 lutego 2021 r. NR 11/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 lutego 2021 r. NR 12/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w pierwszym naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 lutego 2021 r. NR 13/2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 lutego 2021 r. NR 14/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 lutego 2021 r. NR 15/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Wójta PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 marca 2021 r. NR 16/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 marca 2021 r. NR 17/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 kwietnia 2021 r. NR 19/2021 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 kwietnia 2021 r. NR 20/2021 w sprawie ustalenia stawek opłat rocznych z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 kwietnia 2021 r. NR 21/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 kwietnia 2021 r. NR 22/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 kwietnia 2021 r. NR 23/2021 w sprawie uzgodnienia wprowadzenia nadzoru nad terenem wokół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach oraz terenem kompleksu boisk sportowych Orlik w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) oraz uzgodnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 kwietnia 2021 r. NR 24/2021 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 maja 2021 r. NR 25/2021 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód służbowy PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 maja 2021 r. NR 26/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 maja 2021 r. NR 27/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. realizacji projektów Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 maja 2021 r. NR 28/2021 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 maja 2021 r. NR 29/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 25 maja 2021 r. NR 31/2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na rok 2021 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 maja 2021 r. NR 32/2021 w sprawie poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 czerwca 2021 r. NR 33/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 czerwca 2021 r. NR 35/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 czerwca 2021 r. NR 36/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 czerwca 2021 r. NR 37/2021 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Radomyśl nad sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 lipca 2021 r. NR 38/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 2 lipca 2021 r. NR 39/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany za dopłata PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 lipca 2021 r. NR 40/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 lipca 2021 r. NR 41/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Remont drogi gminnej nr 101304R Witkowice - Chwałowice - Łążek na odcinku Witkowice - Chwałowice w km 0+327-1+691” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 lipca 2021 r. NR 42/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w drugim naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2021 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 43/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie Panu Tadeuszowi Stopyrze PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 44/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem Panu Markowi Paterowi PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 45/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej Panu Jackowi Bochniakowi PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 46/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej Pani Barbarze Pankowskiej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 47/2021 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem oraz wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 lipca 2021 r. NR 48/2021 w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 sierpnia 2021 r. NR 49/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany bez rozliczeń finansowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 sierpnia 2021 r. NR 51/2021 zmieniające zarządzenie nr 109/15 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 13 września 2021 r. NR 52/2021 w sprawie określenia zakresu upoważnienia inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Budżetowej do wydawania i podpisywania zaświadczeń oraz dokumentacji z zakresu spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 września 2021 r. NR 53/2021 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Referent w Zespole Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 września 2021 r. NR 54/2021 w sprawie określenia warunków technicznych korzystania z sieci wodociągowej przez wykonawców inwestycji dla których inwestorem jest Gmina Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 września 2021 r. NR 55/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 4 października 2021 r. NR 56/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 października 2021 r. NR 57/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem na lata 2022-2023” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 października 2021 r. NR 58/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem na lata 2022-2023” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 października 2021 r. NR 59/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowę drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łążek na odcinku Chwałowice – Łążek Chwałowski w km 1+000 - 5+658” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 października 2021 r. NR 60/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 października 2021 r. NR 61/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 października 2021 r. NR 62/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych składników aktywów, które zostały powierzone do przechowywania w ramach projektu,,pl.ID” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 26 października 2021 r. NR 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem na 2022 rok” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 października 2021 r. NR 64/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany bez rozliczeń finansowych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 października 2021 r. NR 65/2021 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 8 listopada 2021 r. NR 66/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 listopada 2021 r. NR 68/2021 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 listopada 2021 r. NR 69/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do odbioru zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 101304R Witkowice - Chwałowice - Łążek na odcinku Witkowice - Chwałowice w km 0+327-1+691” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 listopada 2021 r. NR 70/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 listopada 2021 r. NR 71/2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Radomyśl nad Sanem wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 listopada 2021 r. NR 72/2021 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 listopada 2021 r. NR 75/2021 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Radomyśl nad sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 grudnia 2021 r. NR 76/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 grudnia 2021 r. NR 77/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 grudnia 2021 r. NR 78/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 grudnia 2021 r. NR 79/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 grudnia 2021 r. NR 80/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 grudnia 2021 r. NR 81/2021 w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 grudnia 2021 r. NR 83/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 grudnia 2021 r. NR 84/2021 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2022r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2021 r. NR 85/2021 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Radomyśl nad Sanem obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2021 r. NR 86/2021 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Radomyśl nad Sanem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2021 r. NR 87/2021 w sprawie powierzenia p.o Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Pniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2021 r. NR 88/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. kierownikowi Dziennego Domu Senior+ w Pniowie PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2021 r. NR 89/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 grudnia 2021 r. NR 90/2021 w sprawie powołania zespołu w zakresie raportowania schematów podatkowych - MDR w Gminie Radomyśl nad Sanem PDF

Metryka

sporządzono
2021-04-22 przez Wąsikowski Dawid
udostępniono
2021-04-22 00:00 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2022-05-02 09:26 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
524
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.