Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa ZAŁATW SPRAWĘ Woda, ścieki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Woda, ścieki, bieżące, menu 1613 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Woda, ścieki

Woda, ścieki

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem
Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 500-645-607
e-mail: gk@radomysl.pl

WODA, ŚCIEKI

Cennik (PDF)

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

UCHWAŁA RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 22 września 2021 r. NR XXVI/215/2021 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

UCHWAŁA RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 marca 2023 r. NR XLII/351/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

UCHWAŁA RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 lutego 2023 r. NR XLI/341/2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości (PDF)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 marca 2023 r. NR 13/2023 w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych gminnym pojazdem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Radomyślu nad Sanem (PDF)

Zmiana wysokości cen i stawek opłat (PDF)

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - Instrukcja krok po kroku (PDF)

Zgłoszenie wykonywania robót na sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (PDF)

Protokół z odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (PDF)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (b-3) (PDF)

Procedura odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków (PDF)

Protokół z montażu/demontażu wodomierza (PDF)

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody lub/i odbioru ścieków (PDF)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków (PDF)

Wniosek o wydanie warunków technicznych lub zgodę na pobór wody z hydrantu (PDF)

Wniosek o wydanie informacji o przydatności wody do spożycia (PDF)

Zasady utrzymania przyłączy (PDF)

 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przypomnienie o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji (PDF)

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (PDF)

Uchwała Nr XXV/206/13 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

Informacja dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

Objaśnienia do sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości płynnych (PDF)

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - informacja (PDF)

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 lutego 2023 r. NR 11/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem (PDF)

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF)

Wywóz nieczystości płynnych (szambo) oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków można zgłaszać pod nr telefonu 518-255-583 w godz. od 7.15 do 15.00

 

Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wnosimy na dedykowane konto:
Nazwa bank: BS Zaleszany o/Radomyśl nad Sanem
Nr konta: 77 9439 1017 2001 0000 0446 0001

 

Metryka

sporządzono
2020-10-15 przez Nikodem Borys
udostępniono
2020-10-15 00:00 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2023-11-20 08:14 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3650
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.