Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1604 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej radomysl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.29. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Wąsikowski, sekretariat@radomysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 845-43-02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

 • na parkingu przed budynkiem urzędu gminy wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • jedno z wejść dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w instalację sygnalizacyjną przyzywową (dźwiękową i świetlną),
 • obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Mieszkańca; pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów schodzą do interesanta,
 • każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m.in. poinformowania o sposobie załatwienia sprawy i w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska,
 • Urząd Gminy posiada pętlę indukcyjną,
 • w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • schody zewnętrzne są wyposażone w nakładki antypoślizgowe,
 • na podłodze w holu głównym budynku znajdują się pola uwagi i ścieżka prowadząca dla osób niewidomych,
 • na drzwiach przeszklonych znajdują się pasy ostrzegawcze.

Osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form podczas załatwiania spraw w naszym urzędzie:

 • wysłanie e-maila pod adres: sekretariat@radomysl.pl
 • przesłanie faksu po numer (15) 845-43-28
 • pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl

W urzędzie gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Radomyśl nad Sanem umożliwia przełączenie na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki.

Budynek urzędu nie jest wyposażony w windę. Dostępność pomieszczeń biurowych na parterze jest częściowo ograniczona z powodu zróżnicowania poziomów podłogi i dodatkowych stopni. Osoby, które chcą załatwić sprawę na piętrze powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Mieszkańca znajdującego się na parterze, do której zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie budynku Urzędu Gminy może liczyć na pomoc urzędników.

Nie wszystkie referaty obsługujące interesantów znajdują się w głównym budynku Urzędu Gminy. Referat zamiejscowy to Referat Gospodarki Komunalnej zlokalizowany przy Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023r.

Metryka

sporządzono
2020-06-16 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2020-06-16 00:00 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2023-03-14 13:24 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1249
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.