Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2017 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2017 roku, bieżące, menu 1571 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2017 roku

Zarządzenia z 2017 roku

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie określenia upoważnienia Kierownika Zespołu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu sparw należących do działania Zespołu pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Kultury w miejscowości Chwałowice” pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w I półroczu 2017 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Radomyśl nad Sanem w 2017 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dotyczących wyjazdów na wycieczki, obozy letnie i zimowe w dni wolne od zajęć szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki oraz Nr 101325 Żabno pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w pierwszym półroczu 2017 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Nowiny pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania komicji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Nr 101331R Kępa Rzeczycka oraz dróg wewnętrznych Antoniów (remiza) oraz Nowiny - Wygonek pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków na realizację zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg wewnętrznych: Musików, Rzeczyca Długa (I odcinek), Rzeczyca Długa (II odcinek), Dabrowa Rzeczycka – Osiedle, Wola Rzeczycka - Osiedle pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 101323 R Radomyśl – Żabno (ul. Rynek Mały, ul. Kościuszki, Osiedle Słoneczne pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa Nowiny pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na 2017 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminnego centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017” na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie powołania komisji ds. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji d.s. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja podwozia i wymiana zabudowy pożarniczej na nową samochodu STAR 266 OSP Radomyśl nad Sanem” pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Nowiny” pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w II półroczu 2017 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka, Pniów – Czekaj Pniowski, Pniów, Antoniów, Dąbrówka Pniowska pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka w km 0+000 – 0+665 pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 852w m. Rzeczyca Długa w km 0+000 – 0+500 pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 41/12 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 06.07.2012 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez Sekretarza Gminy pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440 pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w drugim półroczu 2017 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum od 1 września 2017r. w formie elektronicznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka, Pniów – Czekaj Pniowski, Antoniów pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na: Zakup samochodu osobowego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w celu wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 69/2017 w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb edukacyjnych przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do przeprowadzenia postępowań z zakresu realizacji zadań wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych i pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 74/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440 pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 79/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 101323R Radomyśl-Żabno pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 80/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 81/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 82/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 84/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 87/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 90/2017 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 91/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 94/2017 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 95/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1348/33, 1348/35 obręb Rzeczyca Długa, miejscowość Musików pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 96/2017 w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie określenia upoważnienia Inspektora ds.. księgowości budżetowej do wykonywania czynności z zakresu działania Skarbnika Gminy pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 99/2017 w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 1 248 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie określenia zakresu upoważnienia inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Zespole Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania postanowień, zaświadczeń, decyzji i dokumentacji z zakresu spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie podwyższenia czynszu za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży na terenie gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Publicznej Szkole podstawowej im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie przyznania nagrody finansowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowiny pobierz (PDF)

Metryka

sporządzono
2017-02-09 przez
udostępniono
2017-02-09 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2018-01-17 15:40 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
341
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.