Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2016 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2016 roku, bieżące, menu 1562 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2016 roku

Zarządzenia z 2016 roku

Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/16 w sprawie ustalenia czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ustalenia czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gabinetów stomatologicznych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Chwałowicach od II półrocza roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola Publicznego oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w roku szkolnym 2016/2017: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych gmniny Radomysl nad Sanem w roku szkolnym 2016/2017: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w I półroczu 2016 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie powołania stałych audytorów wewnętrznych oraz określenia „Programu audytów wewnętrznych na rok 2016”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie ustalenia tabeli norm i zasad przydziału środków higieny osobistej oraz napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Radomysl nad Sanem w 2016 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w pierwszym półroczu 2016 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych w tym wydawania decyzji wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych w tym wydawania decyzji wynikających w ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie nieodpłatnego udostępniania (użyczania) lokali na organizację Zabawy Karnawałowej „Comber” dla Stowarzyszenia Kobiet „Comber” w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zarządzenia brakowania dokumentacji oraz w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji z referendum przeprowadzonego dnia 6 września 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Chwałowice”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa; Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Okrągła; Remont drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka; Remont drogi gminnej w m. Nowiny; Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 101331R w miejscowości Kępa Rzeczycka w km 1+488: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Antoniów – Łączki: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 26/A/2016 w sprawie zmiany regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych – pastwisk, położonych w obrębie ew. Kępa Rzeczycka stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na 2016 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 101331R w miejscowości Kępa Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia Poradni Stomatologicznej (wraz z wyposażeniem i sprzętem) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu budynku Domu Ludowego w Nowinach” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania komisji w celu wytypowania do nagrody Wójta Gminy najlepszych i wzorowych uczniów z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznacoznej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 44/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 46/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w II półroczu 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie zarządzenia konsultacji dotyczących nadania sołectwom: Wola Rzeczycka, Dąbrowa Rzeczycka, Rzeczyca Długa, Musików (obręb ewidencyjny Rzeczyca Długa) oraz Rzeczyca Okrągła statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Turki – Szkoła – Wola Rzeczycka – Etap I (odcinek Turki – Szkoła) pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 101300R w m. Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 52A/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na wynajem pomieszczenia Poradni Stomatologicznej (wraz z wyposażeniem i sprzętem) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w drugim półroczu 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 56/16 w sprawie używania samochodów OSP z terenu gminy Radomyśl nad Sanem w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych na Stacjach Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem i Chwałowicach pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie przekazania dokumentacji szkolnej pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 61/16 w sprawie zmian do procedury postępowania na wypadek wystąpienia awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, sposobach jej usuwania oraz zasady współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Budowa budynku sanitarno-szatniowego w miejscowości Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2016 roku ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 101331R w miejscowości Kępa Rzeczycka w km 1+488 pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie placu przeed Wiejskim Domem Kultury w miejscowości Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem w 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pk BIESZCZADY 2016 na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w II półroczu 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie dokonywania okresowych przeglądów na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie określenia upoważnienia Kierownika Zespołu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu spraw należących do działania Zespołu pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2017 rok pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie przyznania dodatkowych dotacji celowych z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w II półroczu 2016 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie przyznania nagród z okazji Narodowego Święta Niepodległości pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Radomyśl nad Sanem i jej jednostkach budżetowych pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 86/A/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi dz. Nr ewid. 262/1, 11 obręb Orzechów w km 1+955 – 2+865 w m. Orzechów pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont drogi dz. Nr ewid. 1122/1, obręb Pniów km 0+000 – 0 + 475 w m. Dąbrówka pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania komisji idbioru inwestycji pn. Remont drogi dz. Nr ewid. 262/1, 11 obręb Orzechów w km 1+955- 2 + 865 w m. Orzechów pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa – Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej pobierz (PDF)

Metryka

sporządzono
2016-02-16 przez
udostępniono
2016-02-16 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2017-01-10 15:46 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
352
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.