Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2013 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2013 roku, bieżące, menu 1503 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2013 roku

Zarządzenia z 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/13 zmieniające Zarządzenie Nr 90/12 w sprawie powołania likwidatora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/13 w sprawie używania w celach służbowych samochodu osobowego pracownika: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniana wody w Radomyślu nad Sanem – ujęcie wody studnia S-1z: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2013 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Dostawę samochodu 9-cio osobowego fabrycznie nowego typu bus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i uczniów posiadających orzeczenia, ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem umożliwiającym wprowadzenie wózka inwalidzkiego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku dla klubów sportowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyslu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Dostawę samochodu 9-cio osobowego fabrycznie nowego typu bus przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i uczniów posiadających orzeczenia, ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem umożliwiającym wprowadzenie wózka inwalidzkiego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie finansowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych organizowanych w dniu wolnym od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2013 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja sieci wodociągowej w Radomyślu nad Sanem i Dąbrówce Pniowskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/13 w sprawie powołania likwidatora Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/2013 zmieniające Zarządzenie nr 20/13 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/13 w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001-2008: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/13 w sprawie ustalenia stawek opłat rocznych z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem na 2013 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice dz. nr ew. 907/3 wraz z remontem przepustów”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Zalesie oraz Antoniów stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie udostępnienia osobom trzecim namiotu i kuchni polowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie powołania komisji do przekazania mienia GSPZOZ Radomyśl nad Sanem w likwidacji: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Żabno stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/13 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych oraz określenia „Programu auditów wewnętrznych na rok 2013”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/13 w sprawie procesu samooceny organizacji według metody modelu CAF (Wspólnej Metody Oceny) w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku katechetycznego w celu utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Radomyślu nad Sanem i na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowa Sali gimnastycznej i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali sportowej na zaplecze sanitarne przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeczycy Długiej na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Antoniowie na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie powołania komisji techniczno-ekonomicznej do oceny projektów budowlanych wykonywanych dla Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Panie Teresy Szymańskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Dul, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/13 w sprawie używania w celach służbowych samochodu osobowego pracownika: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu realizacji celów dotyczących jakości: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: Remont dróg w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg w: Dąbrowie Rzeczyckiej, Pniowie, Chwałowicach, Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/13 w sprawie wprowadzenia obowiązku składania cotygodniowych raportów z wykonywania obowiązków określonych w karcie zadań w Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2013 roku z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/13 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/13 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/A/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Nowiny stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/13 w sprawie powołania składu komiji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2013 roku ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2013 roku: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 68/13 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochody służbowe: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 69/13 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 70/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej”: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 71/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 72/2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 73/13 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2013 roku z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 74/13 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Modernizacja sieci wodociągowej w Radomyślu nad Sanem i Dąbrówce Pniowskiej: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 75/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż wraz z odbiorem pojemników z posesji: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 76/13 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku dla klubów sportowych: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 77/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Radomyślu nad Sanem – ujęcie wody studnia S – 1z: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 78/2013 w sprawie przynania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 79/2013 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 80/2013 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 81/2013 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 82/2013 w sprawi przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 83/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w sołectwie Pniów, Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 84/2013 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 85/2013 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego Opel Meriva, stanowiącego własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 86/2013 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 87/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonj w Rzeczycy Długiej na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 88/2013 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 rok: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 89/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Nowiny stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 90/13 w sprawie wprowadzenia obowiązku opracowania harmonogramu szkoleń edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 91/2013 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 92/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Ks. Janusza Dudek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 93/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 94/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 95/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 96/2013 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 97/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 590 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 98/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 99/13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego Opel Meriva oraz samochodu śmieciarka Star 1142: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 100/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 101/2013 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarzadzenie Nr 102/2013 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2013-03-06 przez
udostępniono
2013-03-06 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2014-02-11 13:25 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
416
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.