Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2010 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2010 roku, bieżące, menu 1387 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2010 roku

Zarządzenia z 2010 roku

Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie ołoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych: [ pobierz ]
[ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ]
[ Wzór oferty ]
[ Wzór sprawozdania ]
[ Oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonego zadania ]
[ Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku ]
[ Oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku w płatnościach na rzecz ZUS oraz Urzędu Skarbowego ]

Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie powołania komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/226/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie określenia zakresu upoważnień dla Inspektora ds. Kadr do potwierdzania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie odwołania Pana Janusza Wrony ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/a/2010 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert konkursowych, złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dróg gminnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie określenia zakresu upoważnień Inspektora ds. Ewidencji Ludności do wydawania i podpisywania korespondencji określonej z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie przyjęcia Planu Utrwalania Programu Integracji Społecznej Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych - pastwisk, położonych w obrębie ew. Zalesie oraz Antoniów stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie powołania okmisji przetargowej na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w miejscowości Łążek Chwałowski, obręb ew. Chwałowice stanowiących mienie komunalne gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2009: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz Lidera Gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie uaktywnienia komisji d.s. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem – w wyniku powodzi w maju 2010 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku powodziw maju 2010 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/10/A w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/10/B w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem o wartości początkowej w granicach od 3.000 do 30.000 EURO: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem, Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem – w wyniku powodzi w czerwcu 2010 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Obsługę bankową budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 23/10 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uaktywnienia komisji d.s. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku powodzi w maju 2010 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/2010 sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę dróg gminnych Nr 101306 R Zalesie Antoniowskie – Łążek Chwałowski oraz Nr 101308 R Zalesie Antoniowskie – Orzechów”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Chwałowice”:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Remont poddasza Domu Ludowego w Pniowie”:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Remont Domu Ludowego w Żabnie”:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41a/2010 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert konkursowych, złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/10 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Stefaniak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Danuty Rolek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Cieślińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeczycy Długiej na poprawę warunków zagospodarowania:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie przekazania dokumentacji szkolnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert konkursowych, złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/10 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/A/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/10 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie przyznania nagród w związku z zakończeniem zadania pod nazwą „Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2008-2009”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej zorganizowanej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej – fundamenty”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/10 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Ośrodek Zdrowia w Antoniowie, Zespół Szkół w Antoniowie, Zespół Szkół w Radomyślu nad Sanem, Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/10 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Ośrodek Zdrowia w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ustanowienia koordynatora Gminnej obsługi Informatycznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 81/10 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych Nr 101306R Zalesie Antoniowskie – Łążek Chwałowski w km 0+000 – 0+750, Nr 101308R Zalesie Antoniowskie – Orzechów w km 0+000 – 1+484, budowę dwóch zatok przystankowych”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na remont drogi gminnej Chwałowice-Popowice-Grudza, remont drogi wewnętrznej, dojazdowej do wału w miejscowości Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 88/2010 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 91/10 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej wizję lokalną w terenie (budowa kolektora odprowadzającego ścieki z budowanej oczyszczalni ścieków do rzeki Jodłówka): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 92/10 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 93/10 w sprawie określenia zakresu upoważnienia dla inspektora ds. rolnictwa, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej do potwierdzania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem, stwierdzenie własnoręczności podpisów oraz podpisywania pism ze swojego stanowiska pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 94/10 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 95/10 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 97/10 w sprawie opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Udzilenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 384 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na zadanie inwestycyjne”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 99/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w miejscowości Nowiny, obręb ew. Nowiny stanowiących mienie komunalne gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 99/10/a w sprawie ustanowienia nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 100/10 w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Informacji w Pniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Magdalenie Nowak-Wojtala, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 102/10 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Remont drogi gminnej Chwałowice-Popowice-Grudza, Remont drogi wewnętrznej, dojazdowej do wału w miejscowości Wola Rzeczycka”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 103/2010 w sprawie powołania komisji na sprzedaż drewna z mienia komunalnego gminy Radomyśl nad Sanem – sołectwa Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 104/10 w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 105/10 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2011 r.: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2010-02-12 przez
udostępniono
2010-02-12 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2011-02-18 13:09 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
399
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.