Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2007 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2007 roku, bieżące, menu 1344 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2007 roku

Zarządzenia z 2007 roku

Zarządzenie Nr 1/07 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku porywistych wiatrów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie szkolenia obronnego: [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/07 w sprawie przyznania nagród finansowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów do Rady Gminy Radomyśl nad Sanem, Rady Powiatu Stalowowolskiego, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, oraz bezpośrednich wyborów na Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 12 listopada 2006 roku oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/07 w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem oraz przedszkola i szkół z terenu gminy": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie powołania komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2007 roku: [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę dróg gminnych: Witkowie - Chwałowice - Łążek Chwałowski oraz Rzeczyca Okrągła: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysów w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/07 w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej: Wola Rzeczycka - Turki: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/07 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie powołania zespołu doraźnego do opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej w Antoniwie i Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochody służbowe: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie wydania zalecenia dla pracownika Biura Obsługi Rady Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie upoważnienia do praeprowadzenia na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem kontroli w zakresie realizacji obowiązków, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: [ pobierz ], [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie przyznania Dyrektorowi z Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2006: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitych strojów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie wydania zalecenia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie uaktywnienia komisji ds. szacowania szkód powstałych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem - w wyniku huraganu w dniu 20 lipca 2007 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/07 w sprawie powołania komisji przetargowej na Przebudowę drogi gminnej Chwałowice - Popowice - Grudza: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Chwałowice - Popowice - Grudza.": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/07 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ], [ pobierz ], [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, z zakresu spraw należących do działania Referatu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/07 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzeni konkursu na wolne stanowisko młodszy referent w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie powierzenia stanowiska Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40a/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem stanu pogotowia przeciwpowodziowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia zgrywającego jednostek OSP z terenu gminy Radomyśl nad Sanem oraz jednostek współdziałających "Antoniów 2007": [ pobierz ], [ pobierz ], [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/07 w sprawie prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miejscowości Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie odwołania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem stanu pogotowia przeciwpowodziowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku: [ pobierz ], [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/07 w sprawie wydania zalecenia dla Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie:

Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Chwałowice - Popowice - Grudza": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie Programu "Uczeń na wsi": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej pn. "Kierowanie realizacją zadań operacyjnych na administrowanym terenie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa": [ pobierz ], [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie przeprowadzenia treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55A/07 w sprawie dnia wolnego od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie:

Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie wydania zalecenia dla pracownika Gminnego Centrum Informacji w Pniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie wydania zalecenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 59A/07 w sprawie przyznania nagród z okazji Narodowego Święta Niepodległości:

Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej:

Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie wydania zalecenia dla Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 65/07 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego PPWOW w celu realizacji Programu Integracji Społecznej:

Zarządzenie Nr 66/07 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów do Sejmu i Senatu RP:

Zarządzenie Nr 67/07 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:

Zarządzenie Nr 68/07 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem:

Zarządzenie Nr 69/07 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2008 roku:

Zarządzenie Nr 70/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem:

Zarządzenie Nr 71/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Antoniowie:

arządzenie Nr 72/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chwałowicach:

Zarządzenie Nr 73/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej:

Zarządzenie Nr 74/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Woli Rzeczyckiej:

Zarządzenie Nr 75/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem:

Osoba wytwarzająca informacje:Maria Jędral
Ewa Marynowska
Piotr Chodur
Osoba odpowiedzialna za treść:Beata Hołody

Metryka

sporządzono
2007-07-25 przez
udostępniono
2007-07-25 02:00 przez Beata Hołody
zmodyfikowano
2008-04-25 13:00 przez Beata Hołody
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
324
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.