Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2005 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2005 roku, bieżące, menu 1296 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2005 roku

Zarządzenia z 2005 roku

Zarządzenie nr 1/2005 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 2/2005 w sprawie przyznania nagród finansowych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 3/2005 w sprawie przyznania nagród finansowych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 4/2005 w sprawie zalecenia wykonania zadań przez Kierownika USC: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 5/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 6/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Wykonanie zabudowy śmieciarki typu SK-1 Na podwoziu samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 7/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 8/2005 w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2005 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 9/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi w miejscowości Pniów” [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 9a/2005 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze – w Gminie Radomyśl nad Sanem – na skutek ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy w miesiącu marcu 2005 roku [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 10/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi w gminnej Wola Rzeczyska - Szkoła” [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 11/2005 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 12/2005 w sprawie podwyższenia czynszu za użytkowanie lokali mieszkalnych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 13/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi w gminnej Antoniow – Wola Antoniowska” [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 14/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi w gminnej Dąbrowa Rzeczycka przez wieś” [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 15/2005 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 16/2005 w sprawie przyznania nagród finansowych [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 17/2005 w sprawie W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne realizowanym w trybie zapytania o cenę dotyczącym: dostawy podwozia samochodu STAR lub równoważnego po naprawie głównej pod zabudowę komunalną” [ pobierz ]:

Zarządzenie nr 18/2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 19/2005 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołów szkół w Antoniowie, Chwałowicach, Radomyślu nad Sanem, Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 19A/2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 20/2005 w sprawie zlecenia wykonania zadań przez pracownika samodzielnego stanowiska ds. Organizacji i Kadr: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont dróg gminnych w miejscowosciach: Radomyśl nad Sanem, Żabno”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 22/2005 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 23/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice (Podedwór) i Witkowice (Brzostków)”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 24/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Musików, Rzeczyca Długa, Chwałowice (Podedwór)”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 25/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Zmianę konstrukcji dachu na istniejącym budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca Długa”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 25A/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Zmianę konstrukcji dachu na istniejącym budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca Długa”; [ pobierz ]

Zarządzenie nr 26/2005 w sprawie powołania komisji ustalenia stanu faktycznego z umową dzierżawionej nieruchomości w Rzeczycy Długiej – przez Panią Hannę Pomykała: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 27/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora zespołu Szkól w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 28/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkól w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 29/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora zespołu Szkól w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 30/2005 w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 31/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w m. Chwałowice”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 32/2005 w sprawie rozszerzenia upoważnienia dla urzędnika wyborczego P. Ryszarda Kowala: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 33/2005 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Radomyśl nad Sanem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 34/2005 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2004: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 35/2005 w sprawie określenia zakresu upoważnień Referenta ds. Podatków i Opłat do wydawania i podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 36/2005 w sprawie podziału środków finansowych w Dz. 926 rozdz. 92695 – Kultura Fizyczna i Sport na II półrocze 2005 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 37/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Marioli Pawłowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 38/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Miętus, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 39/2005 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP jak i wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 40/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Konrada Fietko, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 41/2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 42/2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 43/2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 44/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Urządzenie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie – Etap I”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 45/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 46/2005 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 47/2005 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 48/2005 w sprawie przekazania dokumentacji szkolnej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 49/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku: [ pobierz ].

Zarządzenie nr 50/2005 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 51/2005 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/05Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 09.09.2005 r: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 51/A/2005 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 52/2005 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia zgrywającego Gminnego Zespołu Reagowania z jednostkami OSP, PSP i siłami wojsk lądowych: [ pobierz ]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/05 z dnia 9 września 2005 r. WYKAZ Uczestników Gminnego Ćwiczenia Zgrywającego GZR w dniu 17.09.2005 r: [ pobierz ]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/05 Szefa OC z dnia 9 września 2005 r. WYKAZ KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I SZTABU ĆWICZENIA: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 53/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 54/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę unitu stomatologicznego dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 55/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Adaptację budynku administracyjnego SKR na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 56/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę kotłowni węglowej na gazową oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: gazowej, c.o. wod. – kan. wraz z przykanalikiem sanitarnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 57/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Środowiskowego domu Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 58/2005 w sprawie opracowania planów przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państ: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 59/2005 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 60/2005 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 61/2005 w sprawie przeprowadzenia treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 62/2005 w sprawie dnia wolnego od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 63/2005 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 63a/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 64/2005 w sprawie przyznania nagród finansowanych za obsługę wyborów do Sejmu i Senatu rzeczpospolitej Polski przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 65/2005 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem do reprezentowania pracodawcy przed organem kontrolującym podczas nieobecności pracodawcy: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 66/2005 w sprawie: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 67/2005 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 68/2005 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem w następującym składzie osobowym: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 69/2005 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 70/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Pomykała, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 71/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Taczańskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 72/2005 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Zmiana konstrukcji dachu na istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 73/2005 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Urządzenie Gminnego centrum Turystyki i rekreacji w Antoniowie – Etap I”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 74/2005 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 74A/2005 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 75/2005 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 76/2005 w sprawie wyznaczenia pracowników do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 76A/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 77/2005 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2006 roku: [ pobierz ]

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 77/2005 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2006 roku: [ pobierz ]

Osoba wytwarzająca informacje:Maria Jędral
Ewa Marynowska
Jan Oszust
Piotr Chodur
Osoba odpowiedzialna za treść:Beata Hołody

Metryka

sporządzono
2006-01-23 przez
udostępniono
2006-01-23 12:44 przez Beata Hołody
zmodyfikowano
2006-01-23 12:44 przez Beata Hołody
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
310
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.