Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zawiadomienia o sesjach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „W dniu 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Radomyśl nad Sanem - Zawiadomienia o sesjach, menu 1432, artykuł 4825 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawiadomienia o sesjach

W dniu 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

W dniu 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Radomyśl nad Sanem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2021r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radomyśl nad Sanem na lata 2021-2025,
  2. utworzenia odrębnej jednostki budżetowej: Dziennego Domu „Senior+” w Pniowie,
  3. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem,
  4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2022 roku,
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem,
  8. ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem,
  9. ustalenia zasad przyznawania diet dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem,
  10. ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych,
  11. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem,
  12. ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Radomyśl nad Sanem,
  13. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
  14. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
  15. rezygnacji z udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  16. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 7. Zakończenie XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Radomyśl nad Sanem
Edward Wermiński

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.radomysl.biuletyn.net

Transmisja na żywo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem z siedzibą przy ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, e-mail: sekretariat@radomysl.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@radomysl.pl
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.
 4. Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP: www.radomysl.biuletyn.net
  oraz na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCY74FcxHfw13wmmyJCOOI5Q/videos?view=57&flow=grid
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Metryka

data wytworzenia
2021-11-26
data udostępnienia
2021-11-26
sporządzone przez
Piotr Chodur
opublikowane przez
Wąsikowski Dawid
ilość odwiedzin
10
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.